كل عناوين نوشته هاي انـــــار بـــــانـــو

انـــــار بـــــانـــو
[ شناسنامه ]
في قلوب منکسره ...... سه شنبه 95/1/17
جان مادرت ببخش ما را... ...... يكشنبه 94/12/23
گل تاب فشار در و ديوار ندارد.... ...... شنبه 94/12/22
نوشتيم و نوشتيم و نوشتيم تا.... ...... پنج شنبه 94/6/19
بي ترديد يمن پيروز خواهد شد ...... چهارشنبه 94/2/16
قيامت به پا کرده اي... ...... جمعه 94/2/4
گيسوي پريشان..... ...... پنج شنبه 94/2/3
بعد از من...يادتان نرود ...... دوشنبه 94/1/17
تمامم کنيد... ...... پنج شنبه 94/1/13
ما بدترين آدم ها هستيم... ...... پنج شنبه 93/11/30
  ==>   ليست آرشيو شده ها