شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ *دستانم يخ زده از تنهايي برايم "ها" ميکني؟؟؟!*
سبحان.
دستانم
*عاطفه*
نبينم ناراحت باشي آبجي
جزتو
من دارم ميپزما
جالينوس
نه...حسش نيس
http://dudesigar.parsiblog.com/Feeds/7773564/
فائزه22
چ قشنگ واقعااااا... اما اگه کسي و داشتيم ها کنه ک تنها نبوديم!
ساعت دماسنج
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله شهريور ماه
vertical_align_top