شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ *دوباره کبوتر هاي محرم خيال... با خاک عرفات تيمم ميکنند... نميدانم...اما هرچه هست... من زائر کوير حسينم... ميخواهم با زمزمه هاي حسيني... در صحراي عرفات... محرم درگاه خدا شوم...زير باران عرفه...*
اقا چ عکسي شدا....
سنجش
عکس بسيار عالي!
ممنونم
سنجش
خواهش ميکنم
چقدر ساله که نبودي اينجا رضوان:)
ساعت دماسنج
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top