شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
مخالفت چرا جناب خان؟
مخالفت ميکنيد چرا :|
مخالفت خوبه؟
خوب نيس ؟ =)
فکر نکنما....
احسنت...حرف خوب و منطقي هست.
ممنونم...:)
عکس خوب نيست ... و اينکه لاک خيلي زشته :|
منم لاکشو دوست ندارم...ارايش چرا؟
خوبه :-)
ساعت ویکتوریا
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top