قلب - حــضــرتــ تــنــهــایــ بــهــ هــمــ ریــخــتــهــ....
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
درباره وب

خوش نامی قدم اول است از خوش نامی به بدنامی رسیدن قدم بعدی قدم آخر گم نامی است...
لینک دوستان
جستجوی وب
برچسب‌ها وب

علی بن ابی طالب:بررگی از رگ های انسان پاره گوشتی آویخته است که شگفت ترین عضو به شمار می رود و آن "قلب"است.

که برایش اوصاف پسندیده و ناپسند بسیاری وجود دارد:

اگر طمع در آن به جوش آید حرص تباهش میسازد

اگر نومیدی به آن دست یابد حسرت و اندوه میکشدش

اگر ترس ناگهانی آن را فرا گیرد دوری جستن از کار مشغولش میسازد

اگر به او مصیبت و اندوه روی آورد بی تابی رسوایش میسازد

اگر مالی و ثروتی بیابد توانگری یاغیش گرداند

اگر بی چیزی آن را بیازارد بلا و سختی گرفتارش کند

اگر گرسنگی بر آن غلبه کند ناتوانی از پای در آوردش

پس هر کثرت از حد آن را زیان میرساند و هر فزون از حد آ را تباه گرداند بنابر این هرکه اعتدال و میانه روی را از دست ندهد و به حکمت رفتار کند سود دنیا و آخرت را کسب کند
تاریخ : یکشنبه 91/10/17 | 11:40 صبح | نویسنده : انـــــار بـــــانـــو | نظر

  • paper | خوشنویسان | الگوریتم