تمامم کنید... - حــضــرتــ تــنــهــایــ بــهــ هــمــ ریــخــتــهــ....
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
درباره وب

خوش نامی قدم اول است از خوش نامی به بدنامی رسیدن قدم بعدی قدم آخر گم نامی است...
لینک دوستان
جستجوی وب
برچسب‌ها وب

ماندم میان تمام داشته ها و نداشته هایم

میان تمام احساسم

ماندم میان خودم و کاغذ های مچاله شده

ماندم میان من و خودم

اینقدر فاصله گرفتند که نمیدانم به سمت کدام بروم

ماندم میان زمین و آسمان

هرچه بود از من گرفتند

زمینم  زدند آنها که ادعای آسمان داشتند

چیزی

تا پایان

نمانده

فقط یک قدم...

فقط یک حرف...

فقط  یک ضربه...

تمامم کنید

بچه
تاریخ : پنج شنبه 94/1/13 | 1:7 صبح | نویسنده : انـــــار بـــــانـــو | نظر

  • paper | خوشنویسان | الگوریتم